شناسه پست: 230
بازدید: 297

جهت به روزرسانی ionCube Loader در پلسک لینوکسی باید طبق آموزش زیر عمل نمایید.

در مثال زیر آپدیت ionCube Loader برای ورژن php 7.3 و php7.4  مثال زده شده است:

۱-از طریق SSH به سرور متصل شوید.

۲-آخرین نسخه لودر را  از آدرس زیر دانلود کنید:

#cd /root/
# wget https://downloads.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

در صورتی که در آدرس بالا امکان دانلود وجود نداشت از آدرس  زیر استفاده کنید:

wget https://u4l.ir/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

3- پکیج دانلودی را با دستور زیر باز کنید

tar -xvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

 

4-برای RHEL، CentOS و CloudLinux:

For PHP 7.3:

cp -a ioncube/ioncube_loader_lin_7.3.so /opt/plesk/php/7.3/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so

 

For PHP 7.4:

cp -a ioncube/ioncube_loader_lin_7.4.so /opt/plesk/php/7.4/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.4.so
در صورت نیاز مجوزها را تنظیم کنید:
chown root:root /opt/plesk/php/7.3/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so && chmod 644 /opt/plesk/php/7.3/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.3.so

For PHP 7.4:

chown root:root /opt/plesk/php/7.4/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.4.so && chmod 644 /opt/plesk/php/7.4/lib64/php/modules/ioncube_loader_lin_7.4.so

5-برای اعمال تغییرات، وب سرور آپاچی را مجددا راه اندازی کنید:

service httpd restart
نسخه را با اجرای دستور php -v برای نسخه PHP مربوطه بررسی کنید. به عنوان مثال، برای PHP 7.3:
/opt/plesk/php/7.3/bin/php -v | grep -i ioncube

که خروجی به شکل زیر است

With the ionCube PHP Loader (enabled) + Intrusion Protection from ioncube24.com v12.2.0, Copyright (c) 2002-2018, by ionCube Ltd.

نویسنده