شناسه پست: 128
بازدید: 198

با سلام دوستان عزیز.

ssl رایگان در تمامی سرورهای پلسک به صورت free وجود دارد. معمولا خطاهای زیادی برای نصب ssl رایگان در پلسک وجود دارد که می تواند در پلسک ویندوزی ، از عدم دسترسی سرور lets encrypt به url آدرس جهت احراز به دلیل خطای وب کانفیگ باشد که با تغییر فایل وب کانفیگ  به نام دیگری و سپس نصب آن و دوباره برگرداندن فایل وب کانفیگ به حالت قبل رفع می گردد. ولی خطای دیگری نیز درپلسک obsidian  وجود دارد که فقط در یک دامنه خاص فعال نمی گردد.

صدور گواهینامه SSL برای دامنه ای با هر یک از خطاهای زیر امکان پذیر نیست:
Invalid response from https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/6955924289. Details: Type: urn:ietf:params:acme:error:connection Status: 400 Detail: Fetching http://www.acme-challenge.localhost/.well-known/acme-challenge/VZ0HZWatiUiZ_qdbOF0P8qWVhkUx44frNXXoQFsX79Q: Invalid hostname in redirect target, must end in IANA registered TLD
و یا
Invalid response from https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/6658802176.
Details:
Type: urn:ietf:params:acme:error:unauthorized
Status: 403
با باز کردن https://example.com/.well-known/acme-challenge/test.txt در مرورگر پیام زیر نشان داده شده است:
۴۰۴ – File or directory not found.
Requested URL http://acme-challenge.localhost:80/test.txt
Physical Path %plesk_dir%\var\acme-challenge\test.txt

نحوه رفع خطای ssl در پلسک:(رفع خطای http://www.acme-challenge.localhost)

  • به ریموت دستکتاپ سرور متصل شوید
  • common challenge directory را با دستور زیر غیر فعال کنید:
    plesk ext sslit --common-challenge-dir -disable

     

  • گواهی را دوباره نصب نمایید از مسیر:   Domains > example.com > SSL/TLS Certificates
  • challenge directory را دوباره با دستور زیر فعال نمایید:
plesk ext sslit --common-challenge-dir -enable

 

 

نویسنده