شناسه پست: 209
بازدید: 733

در برخی مواقع زمانی که هاست به هر دلیلی مسدود می شود، امکان باز کردن آن در پلسک وجود ندارد و خطای زیر نمایش داده می شود.البته این مورد بیشتر در پلسک ویندوزی مشاهده می شود.

Error: Some of the selected customers were not activated.
The account is still suspended due to the following reason: The account is suspended because its owner was suspended.
Error: Some of the selected domains or aliases were not activated.
Unable to activate the domain: Either the domain owner or their subscription is suspended.

دامنه example.com در پلسک غیرفعال است. پیام خطای  بالا در تلاش برای فعال کردن آن در Domains > example.com > Activate ظاهر می‌شود.

 

پیام خطای زیر در تلاش برای فعال کردن customer که مالک اشتراک example.com در Plesk است در Customers > John Doe > Activate ظاهر می شود:

Error: Some of the selected customers were not suspended.
Try to establish connection failed

 

معمولا خطاهای ذکر شده با آپدیت پلسک رفع می شوندو ولی اگر به دلایلی به روز رسانی امکان پذیر نیست، از راه حل استفاده کنید:

به سرور ویندوزی به وسیله ریموت دسکتاپ متصل شوید. cmd را اجرا کرده و ابتدا با دستور زیر از دیتابیس بک آپ تهیه نمایید:

plesk db dump psa > C:\psa_backup.sql

سپس به دیتابیس متصل شوید

plesk db

برای فعال کردن دامنه example.com کوئری زیر را اجرا کنید:

UPDATE domains SET status = 0 WHERE name = 'example.com';

برای پیدا کردن شناسه فضای وب و فعال کردن subscription، کوئری های زیر را اجرا کنید:

SELECT IF(d2.id IS NOT NULL, d2.id, d.id) AS 'Webspace ID' FROM domains d LEFT JOIN domains d2 ON d.webspace_id = d2.id WHERE d.name = 'example.com';

نتیجه به صورت زیر خواهد بود که شناسه ۳۵۵  یافت شده است:

+-------------+
| Webspace ID |
+-------------+
|      355 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)

وضعیت های فضای وب را با استفاده از شناسه جستجوی قبلی به روز کنید:

UPDATE domains SET webspace_status = 0 WHERE id = 354 OR webspace_id = 354;

 

هم اکنون سفارش در پلسک فعال است. اگر سایت به هر دلیلی باز نشد چون از سمت پلسک فعال است می توانید وارد iis شوید و سایت را به صورت دستی start نمایید.

نویسنده