فعال کردن دایرکتوری لیست در پلسک لینوکسی-directory browsing

در پلسک لینوکسی به صورت پیش فرض امکان directory browsing و یا نمایش فایل های یک پوشه  به دلایل امنیتی غیر فعال می باشد.

برای فعال کردن این مورد در سرور لینوکسی پلسک باید وارد مسیر Domains > example.com > Apache & nginx Settings. شده وسپس کدهای زیر را در بخش های مرتبط اضافه نمایید.

۱- کد زیر را به بخش Additional nginx directives اضافه نمایید.

location /shared/ {
autoindex on;
}

2- در بخش های Additional directives for HTTP and Additional directives for HTTPS مقادیر زیر را وارد نمایید.

<Location /shared/>
Options +Indexes
</Location>

توجه نمایید در کدهای بالا به جای پوشه shared نیاز است نام پوشه مورد نظر برای فعال شدن دسترسی را وارد نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.