شناسه پست: 225
بازدید: 461

برای محدود کردن تعداد گیرنده در ایمیل های ارسالی در سرور ایمیل pstfix می بایست در آدرس etc/postfix/ فایل main.cf را ویرایش نموده و مقدار مدنظر را به آن اضافه نمایید.

این تنظیمات به صورت پیش فرض بر روی ۱۰۰۰ تنظیم شده است که قرار است این مقدار به ۵۰ کاهش داده شود.

 

به سرور لینوکس مدنظر متصل شده و دستور زیر را اجرا می کنیم

nano /etc/postfix/main.cf

 

مقدار ثبت شده در خط زیر را به انتهای لیست اضافه کرده و با کلید ترکیبی Ctrl + X تغییرات را ذخیره و از فایل خارج شوید.

smtpd_recipient_limit = 50

 

جهت اعمال تغییرات می باشد سرویس postfix مجدد را اندازی شود.

service postfix restart

 

نویسنده