شناسه پست: 91
بازدید: 233

مشکل جدیدی در پلسک ۱۷.۸ وجود دارد که در برخی موارد مشاهده شده است امکان ایجاد customer در پلسک وجود ندارد و یا بخش مربوط به hosting setting در زمان ایجاد تغییرات با خطای زیر مواجه می شود

Unable to create a customer: Call to a member function getIpAddressStruct() on null

Server Error

500

Error

Call to a member function getIpAddressStruct() on null

 

Server Error 500 Error
Server Error 500 Error Call to a member function getIpAddressStruct() on null

معمولاً علت چنین رفتاری در پلسک ناسازگاری بانک اطلاعاتی شما می باشد. ابتدا می توانید یک پشتیبان از بانک اطلاعاتی پلسک خود تهیه نموده :

MYSQL_PWD=`cat /etc/psa/.psa.shadow` mysqldump psa -uadmin > psa_current.sql

برای یافتن ناسازگاری از دستور زیر استفاده کنید:

plesk repair db -n -verbose

سپس می توانید با command زیر مشکل  ایجاد شده در پلسک را رفع نمایید

 plesk repair db -y -verbose

 

 

نویسنده