چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را راه اندازی کرد.

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را در پلسک لینوکس راه اندازی کرد؟ CORS در مرورگرهای زیر پشتیبانی می شود: Chrome 3+ ، Firefox 3.5+ ، Opera 12+ ، Safari 4+ ، Internet Explorer 8+   هشدار: فقط یک “Access-Control-Allow-Origin” اضافه می شود. برای Nginx ، لازم است که HTTP یا HTTPS را انتخاب …

چگونه می توان cross-origin resource sharing (CORS) را راه اندازی کرد. ادامه »