چگونه پیام “اگر کوکی ها را قبول دارید” در Plesk غیرفعال کنید؟

چگونه پیام “اگر کوکی ها را قبول دارید” در Plesk غیرفعال کنید؟ How to disable the “Tell us if you accept cookies” message in Plesk غیرفعال کردن پیام از طریق Plesk: وارد پلسک شوید. Panel.ini Editor را از منوی ب Extensions در Plesk نصب کنید. Panel.ini Editor را در Extensions > My Extensions. باز کنید. …

چگونه پیام “اگر کوکی ها را قبول دارید” در Plesk غیرفعال کنید؟ ادامه »